maanantai 4. huhtikuuta 2011

Koulu yhteiskunnassa, koulu muistin ja tulevaisuuden paikkana

Lappeenrannan Killan avoin yleisöluentotilaisuus
7.4. klo 18 Lappeenrannan Lönnrothin koululla (Lönnrothinkatu 1)
"Koulu yhteiskunnassa, koulu muistin ja tulevaisuuden paikkana"

Valtiotieteiden tohtori Marja Vuorinen avaa luentoillan alustuksellaan ”Koulu yhteiskunnassa”. Hän johdattelee kuulijat aiheeseen kertomalla koulurakennuksista erityisinä muistin paikkoina, ja jatkaa pohtimalla erilaisia yhteisöjä, joiden osaksi lapsi kouluun mennessään joutuu ja pääsee. Lapsi kohtaa koulussa ensi kertaa kaikkien omanikäistensä muodostaman yhteisön. Omasta ikäluokasta muodostuu hänen sukupolvensa, se, johon hän joko innolla samastuu tai etäältä ja vieraana vertaa itseään, mutta jonka kautta hän joka tapauksessa joutuu määrittämään sijaintiaan maailmassa. Koulu pienoisyhteiskuntana heijastaa aikansa kulttuuria ja antaa viitteitä tulevasta.

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Tuija Willberg toteaa alustuksessaan Vuorisen tavoin, että lapsen koulukokemukset ja muistot kiinnittyvät koulurakennukseen. Koulukokemus ja tunne-elämykset syntyvät myös monista muista eri tekijöistä: fyysisestä ympäristöstä, psyykkisistä tekijöistä ja sosiaalisista suhteista. Koulun tilat, opetusvälineet ja oppimateriaalit, koulun piha ja ympäristö vaikuttavat opiskelumenetelmiin ja työtapoihin. Tunnekokemuksiin vaikuttavat erityisesti lapsen kokema vuorovaikutus, ihmissuhteet ja koulun toimintakulttuuri. Lapsi luo kouluaikanaan itsestään kuvan oppijana sekä asenteensa oppimiseen. Oppimisessa, kasvussa ja hyvinvoinnissa on olennaista turvallisuuden tunne sekä arvostava ja myönteinen ilmapiiri. Koulussa lapsi rakentaa tulevaisuuttaan.

Koulu saa opetussuunnitelmien ja tuntijaon kautta hahmon niistä tiedoista ja taidoista, joita yhteiskunnassa tuolloin pidetään tärkeinä.  Painotukset muuttuvat yhteiskunnan muuttuessa. Omat koulumuistomme saattavat olla ajalta, jolloin koulun tuli kasvattaa "kuuliaisia, sääntöjen noudattamista valvovia virkamiehiä". Tulevaisuuden osaamisen keskeisiä piirteitä ovat joustavuus, verkostoituminen, tiimeissä työskentely, ongelmanratkaisu, luovuus ja kekseliäisyys monimutkaisessa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Tilaisuus on yleisölle avoin ja maksuton. Tervetuloa!

Lisätietoja
antavat Killan puheenjohtaja Matti J. Kuronen, matti.kuronen(@)pp.inet.fi, p. 0400 552 067 ja Killan sihteeri Tanja Karppinen, tanja.karppinen(@)lut.fi, p. 0400 811 233.

Ei kommentteja: