tiistai 26. huhtikuuta 2011

Hovin hengessä 2.5. keskustelunaiheena Venäjän matkailu

Hovin Hengen luento- ja keskusteluilta
maanantaina 2.5. klo 18 Skinnarilan Hovissa (Skinnarilankatu 36)

Hovin hengessä maanantaina 2.5. klo 18 puhutaan Venäjästä. Keskustelua alustamassa on Tapio Suonio, joka on matkaillut Venäjällä paljon, ja Suonion alustuksessa paneudutaankin matkaamiseen Venäjällä. Minkälaisia tilanteita, elämyksiä ja ilmiöitä Venäjän matkaaja kohtaa reissuillaan?

Rajaviranomaisten menettely saa aikaan heti alkuunsa useimmiten myönteisen, mutta joskus myös arvostelua herättävän tunnelman. Missä majoitutaan; onko majoituspaikka entinen suuri neuvostoaikainen kompleksi vai uuden Venäjän yksityinen hotelli. Niissäkin huomaa eron, jonka markkinatalous on saanut aikaan.

Venäjällä on suuret alueelliset erot niin infrastruktuurissa, ihmisten asumisessa ja toimeentulossa, maanviljelyksen alueellinen ero lienee kouriintuntuvin. Vanhassa Suomen Karjalassa kehitys on kehdossaan, samoin entisessä Neuvosto-Karjalassa. Sisemmälle Venäjälle matkatessaan huomaa myös eron, samoin huomaa kuuluuko alue Leningradin piiriin vai esimerkiksi Karjalan tasavaltaan. Moskova ja Pietari ovat eurooppalaisen tason paikkoja toisin kuin syrjäseudut.

Suonio valottaa myös kirkon merkitystä Venäjällä ja sen uutta nousua yhteiskunnalliseksi tekijäksi.

Tilaisuus alkaa pienellä iltapalalla ja musiikilla.

Hovin Henki on luento- ja keskustelusarja, jossa käsitellään aiheita elämän eri alueilta. Sarjan tilaisuudet ovat aina maksuttomia ja kaikille kiinnostuneille avoimia. Sarja jatkuu 23.5. klo 18 aiheella ”Skinnarilan hovin miljöö”.

Iltojen järjestäjinä toimivat Etelä-Karjala-instituutti/LUT, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Seurakuntien yliopistotoiminta.

TERVETULOA!


Lisätietoja:
Etelä-Karjala-instituutti/Lappeenrannan teknillinen yliopisto: www.lut.fi/eki,
etela-karjala-instituutti@lut.fi, PL 20, 53851 LPR

maanantai 4. huhtikuuta 2011

Koulu yhteiskunnassa, koulu muistin ja tulevaisuuden paikkana

Lappeenrannan Killan avoin yleisöluentotilaisuus
7.4. klo 18 Lappeenrannan Lönnrothin koululla (Lönnrothinkatu 1)
"Koulu yhteiskunnassa, koulu muistin ja tulevaisuuden paikkana"

Valtiotieteiden tohtori Marja Vuorinen avaa luentoillan alustuksellaan ”Koulu yhteiskunnassa”. Hän johdattelee kuulijat aiheeseen kertomalla koulurakennuksista erityisinä muistin paikkoina, ja jatkaa pohtimalla erilaisia yhteisöjä, joiden osaksi lapsi kouluun mennessään joutuu ja pääsee. Lapsi kohtaa koulussa ensi kertaa kaikkien omanikäistensä muodostaman yhteisön. Omasta ikäluokasta muodostuu hänen sukupolvensa, se, johon hän joko innolla samastuu tai etäältä ja vieraana vertaa itseään, mutta jonka kautta hän joka tapauksessa joutuu määrittämään sijaintiaan maailmassa. Koulu pienoisyhteiskuntana heijastaa aikansa kulttuuria ja antaa viitteitä tulevasta.

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Tuija Willberg toteaa alustuksessaan Vuorisen tavoin, että lapsen koulukokemukset ja muistot kiinnittyvät koulurakennukseen. Koulukokemus ja tunne-elämykset syntyvät myös monista muista eri tekijöistä: fyysisestä ympäristöstä, psyykkisistä tekijöistä ja sosiaalisista suhteista. Koulun tilat, opetusvälineet ja oppimateriaalit, koulun piha ja ympäristö vaikuttavat opiskelumenetelmiin ja työtapoihin. Tunnekokemuksiin vaikuttavat erityisesti lapsen kokema vuorovaikutus, ihmissuhteet ja koulun toimintakulttuuri. Lapsi luo kouluaikanaan itsestään kuvan oppijana sekä asenteensa oppimiseen. Oppimisessa, kasvussa ja hyvinvoinnissa on olennaista turvallisuuden tunne sekä arvostava ja myönteinen ilmapiiri. Koulussa lapsi rakentaa tulevaisuuttaan.

Koulu saa opetussuunnitelmien ja tuntijaon kautta hahmon niistä tiedoista ja taidoista, joita yhteiskunnassa tuolloin pidetään tärkeinä.  Painotukset muuttuvat yhteiskunnan muuttuessa. Omat koulumuistomme saattavat olla ajalta, jolloin koulun tuli kasvattaa "kuuliaisia, sääntöjen noudattamista valvovia virkamiehiä". Tulevaisuuden osaamisen keskeisiä piirteitä ovat joustavuus, verkostoituminen, tiimeissä työskentely, ongelmanratkaisu, luovuus ja kekseliäisyys monimutkaisessa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Tilaisuus on yleisölle avoin ja maksuton. Tervetuloa!

Lisätietoja
antavat Killan puheenjohtaja Matti J. Kuronen, matti.kuronen(@)pp.inet.fi, p. 0400 552 067 ja Killan sihteeri Tanja Karppinen, tanja.karppinen(@)lut.fi, p. 0400 811 233.