tiistai 15. joulukuuta 2009

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen syyskokous 15.12.2009

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 15.12.2009 klo 18.00 (kahvitus klo 17.30 alkaen) Lappeenrannassa Kuusimäen koulun ylätalon tiloissa osoitteessa Katajakatu 10 (Kourulan päiväkodin takana oleva rakennus).

Kokouksen yhteydessä voi liittyä asukasyhdistyksen jäseneksi.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2010
4. Määrätään vuodelle 2010 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus (hallituksen esitys: ei jäsenmaksua)
5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista (hallituksen esitys: ei makseta palkkioita)
6. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2010
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan vuosien 2009 ja 2010 tilejä ja hallintoa
10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
11. Keskustellaan muista esille tulevista asioista

Kokouksen jälkeen
• Esitellään kevään asukasfoorumissa saadun kyselyn tuloksia
• Suunnittelupäällikkö Pentti Multaharju kertoo mm. kaupungin suunnitelmista tällä alueella
• Toimittaja Marja Manninen (työestevaraus) kertoo aiheesta: Näkemykseni tästä alueesta ja mitä sen kehittämiseksi tulisi ja voisi tehdä

Tervetuloa!

*Tanja
Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen pj.

Ei kommentteja: